Om Företaget

HL-Fasader AB tillverkar och levererar glasade fasad-, vägg- och dörrpartier med stålstomme avsedda för in- och utvändigt bruk i kontors- och affärsbyggnader, sjukhem, skolor mm.

Vi kan erbjuda fullt färdiga arbeten från måttagning till glasning, montering och fogning. Partierna tillverkas efter av företaget upprättade tillverkningsritningar.

Företaget arbetar efter ett eget framtaget kvalitetssystem. Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kvalité och leveranssäkerhet.